zmrd

daily occasional dose of nihilism🌗

Manipulace s počítadlem kilometrů

Senát nedávno schválil návrh zákona, který obsahuje tuto fascinující pasáž:

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

(…)

i) v rozporu s § 36 odst. 4 změní záznam o celkové ujeté vzdálenosti na počítadle ujeté vzdálenosti,

j) v případě provedení opravy nebo výměny počítadla ujeté vzdálenosti o této skutečnosti nevystaví protokol podle § 36 odst. 4 nebo jej nepředá provozovateli silničního vozidla,

k) jako provozovatel silničního vozidla nepředá stanici technické kontroly při nejbližší evidenční kontrole protokol o provedení opravy nebo výměny počítadla ujeté vzdálenosti vystavený podle § 36 odst. 4,

V praxi tedy bude možné prožít nevšední zážitek, kdy si od někoho koupíme ojeté auto, přijedeme na evidenční kontrolu a za nepředání protokolu o výměně nebo opravě počítadla nám bude udělena pokuta až do výše 10 000 Kč. Skvělá zpráva to je pro prodejce, protože za stočený tachometr nebude potrestán on, ale ten, kdo přijede na evidenční kontrolu. S možností, že protokol například zapomene někdo doma, se vůbec nepočítá.

Zdá se, že řešení problému je jednoduché. Před tím, než s koupenou ojetinou zajedeme na kontrolu, stačí zkontrolovat stav tachometru evidovaný ministerstvem dopravy a v případě potřeby si protokol sám vystavit, nebo automobil vrátit. Úprava zákona tak dost podivně řeší původní problém, kterým byla změna počítadla vedoucí ke zvýšení tržní hodnoty vozu a zcela nelogicky trestá toho, kdo s takovým autem přijede ke kontrole. To bude obvykle kupující, nebo provozovatel, který o tomto zákonu nevěděl a o změně se nesvěřil na kus papíru. Situaci, kdy někdo stočí tachometr u auta se stářím do čtyř let (nebo i staršího s vyšším nájezdem), to neřeší vůbec. Podvodníkům se existencí tohoto zákona prostor k manévrování prakticky nemění, protože nájezd si lze ověřovat zpětně už nyní. Místo tvorby podobného paskvilu by bylo lepší nedělat nic, protože samotný prodej automobilu se stočeným tachometrem za účelem zvýšení jeho hodnoty je podvodem.

Přeškrtnutí symbolu EU na registrační značce

Ačkoliv nejsem zastánce nějakých podobně bezvýznamných gest, baví mě, jak to ministerstvu dopravy leží v žaludku. Za přeškrtnutí znaku EU na registrační značce hrozí zákaz řízení.

Nevím, jak na ministerstvu dospěli k závěru, že přelepení znaku EU na registrační značce je stejné, jako její absence, každopádně buď omylem nebo záměrně lžou o možné sankci. Řízení vozidla s upravenou, nečitelnou nebo chybějící značkou nelze řešit na místě, ve správním řízení pak hrozí pokuta 5 000 - 10 000 Kč a zákaz řízení od 6 měsíců do 1 roku. Jakýsi Zdeněk Neusar se ještě nechal slyšet, že by dokonce přelepení mohlo být považováno za hanobení symbolu Evropské unie. To by se mu i policii jistě líbilo, těžko si představit horší zločin s tak vysokou mírou nebezpečnosti.

Článek na svém Facebooku vystavil také BESIP, kde společně s dalšími indoktrinovanými diskutujícími názorně ilustroval, že věci nerozlišujeme na dobré a špatné podle toho, zda dobré nebo špatné jsou, ale podle toho, co si o nich myslí zákon. Binárním viděním seznali, že přelepit znak EU na RZ je v rozporu se zákonem, tudíž je to nepřípustné a vůbec se neobtěžovali zamyslet se nad tím, jestli je morální a spravedlivé za to někomu odebírat řidičáky a ukládat mnohatisícové pokuty. Do diskuse se zapojil i jakýsi fízl z Brna, který se mi pokoušel podsouvat, že je to stejné jako měnit fotku v občance nebo trhat bankovky. U kriminálky zřejmě zaměstnávají v rámci inkluze i nějaké dementy. Na moje argumenty materiálním znakem přestupku (který při přelepení symbolu EU jednoznačně chybí) nereagovali. Pravděpodobně jej nechápou, nebo záměrně ignorují.

Doufám, že v nastavené agendě bude BESIP pokračovat i nadále, protože jde o učebnicové sraní si do vlastního hnízda.